Algemene Voorwaarden

Voorwaarden bij Yoga Infinity:

Hieronder staan de ”oude” regels. Deze site wordt zo spoedig mogelijk aangepast. Mijn excuses voor het ongemak.

HUISREGELS

Binnenkomst en theeruimte/douches

 1. Gelieve beneden in de trappenhal bij binnenkomst je schoenen uit te doen.
 2. Op 1ste verdieping is een theeruimte met douches waar je je spullen kwijt kunt.
 3. Zorg dat je voor de les wat water hebt gedronken; na de les is het belangrijk dat je goed drinkt. In de theeruimte staan kannen water (met mint en fruit) klaar. Je kunt ook thee zetten als je dit wilt.
 4. Zorg samen met alle leerlingen dat de theeruimte en douches schoon en netjes blijven.
 5. Het is gewenst dat je zorgt dat de kannen met fruit en water gevuld blijven met water voor de andere leerlingen. In de doucheruimte is de mogelijkheid om de kannen aan te vullen met water. In de koelkast staan altijd extra kannen met mint en fruit klaar.
 6. In de theeruimte staan potjes met noten en zelfgemaakte suikervrije cruesli-reepjes klaar. Houd het netjes en probeer voor iedereen wat over te houden.
 7. In de doucheruimte zullen extra handdoeken klaar liggen. Mocht je hier gebruik van willen maken (omdat je je eigen handdoek bent vergeten), hang deze dan aan de haakjes na gebruik en laat deze dus niet op de grond liggen. Dit is niet prettig voor de volgende die gebruik wil maken van de douche.

Yogales

 1. Trek makkelijke sport-stretch kleding aan; kleren die niet gaan trekken.
 2. De oefeningen worden op blote voeten uitgevoerd. Zorg dat je met schone voeten de studio binnenkomt.
 3. Gelieve geen zware deodorants / parfums te dragen tijdens de les.
 4. Probeer voor de les minstens 2 uur van te voren licht te hebben gegeten. Het is niet prettig om met een volle buik de oefeningen te doen.
 5. Tijdens een eerste proefles krijg je een leen-mat van de studio. Besluit je om te blijven, dan kun je een mat bij Yoga Infinity kopen (zie tarieven) of je zorgt zelf voor een mat.
 6. Kom met respect en rust naar binnen als anderen al bezig zijn. Probeer de anderen niet tot last te zijn. Sluit goed aan (tenzij je een andere plek krijgt aangewezen). Probeer de mat niet op de grond te laten vallen en uit te slaan. Dit is vervelend voor alle anderen die al bezig zijn met hun practice.
 7. Laat mij op tijd weten wanneer je klachten of blessures hebt. Ook wanneer je in een vroeg stadium bent in je zwangerschap is het belangrijk dat ik daarvan op de hoogte ben.
 8. Luister tijdens de les altijd goed naar je lichaam. Neem op tijd rust als je dit wilt. Als een houding niet prettig voelt, probeer dan contact met mij te maken. Samen met jou proberen we een aangepaste houding te vinden.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Yoga Infinity is niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke goederen. Probeer waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis te laten.
 2. Het deelnemen aan de yogalessen is geheel op eigen risico. Yoga Infinity kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk blessures, ongevallen of materiele schade die al dan niet direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met deelname aan de lessen.

Eventuele richtlijnen om blessures te voorkomen en/of om te gaan tijdens de les:

– als je onder behandeling bent voor bepaalde blessures, lichamelijke klachten, of bij een beginnend zwangerschap, informeer eerst bij je arts/specialist voordat je met de lessen wilt beginnen;
– heb je blessures of lichamelijke klachten na een tijdje yoga te hebben gedaan, kom dan eerst even bij me langs. Ik bespreek samen met jou wat we eraan kunnen doen;
– heb je een operatie gehad, ernstige ziekte of chronische klachten, overleg dan eerst met je behandelend arts of fysiotherapeut voor aanvang van de lessen;
– wees mild voor jezelf tijdens de les, luister altijd naar je lichaam;
– voer een houding niet uit wanneer je teveel pijn hebt. Zoek dan meteen contact met mij tijdens de les en ik kom dan naar je toe;
– je mag altijd vragen stellen tijdens de les. Als je twijfelt aan iets, wacht eerst op mij voordat je een houding uitvoert.

LIDMAATSCHAP INSCHRIJVING / MACHTIGING / BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap bij Yoga Infinity is persoonsgebonden. Het is dus niet mogelijk om met meerdere personen 1 lidmaatschap te delen.
 2. Bij inschrijving verklaart de ondertekende de algemene voorwaarden te hebben gelezen, de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Yoga Infinity om de eenmalige inschrijfkosten en het maandelijkse lesgeld voor de yogalessen van zijn/haar bankrekening af te schrijven.
 3. Yoga Infinity hanteert geen opzegtermijn. Er is alleen 1 regel: als het lidmaatschap voor de 21ste van de maand wordt opgezegd, zal zijn/haar lidmaatschap vanaf de volgende maand kunnen worden geannuleerd. Word het lidmaatschap stopgezet na de 21ste van de maand, is het lesgeld van de volgende maand al ingediend en kan deze niet meer worden teruggevorderd.

STRIPPENKAART

Je kunt ook kiezen voor een strippenkaart. Een strippenkaart is niet persoonsgebonden. Het is hierbij mogelijk om met meerdere personen met 1 strippenkaart lessen te volgen. Let wel: de kosten van de strippenkaart worden bij 1 persoon afgeschreven. Een strippenkaart is 1 jaar geldig en er staan 10 lessen op.

INHAALLESSEN

 1. Je kunt een gemiste les inhalen als je minstens een uur voor aanvang van de les bij mij afmeldt (dit kan via WhatsApp ,sms of email). Als je je later of niet afmeldt, komt deze les te vervallen en kan deze niet op een later moment ingehaald worden.
 2. Alle gemiste lessen worden voor iedereen geregistreerd.
 3. Een inhaalles is 1 jaar geldig en komt hierna te vervallen.
 4. Je kunt een gemiste les altijd inhalen. Laat mij tijdig weten wanneer je wilt komen, dan kan ik je inplannen.

TIJDELIJKE OPZEGGINGEN (STILLEGGEN)

 1. Je kunt je lidmaatschap tijdelijk opzeggen (stilleggen), bijvoorbeeld bij eventuele blessures, operaties, en/of zwangerschap.
 2. Als je je lidmaatschap tijdelijk hebt stilgelegd, kan je tijdens deze periode geen gebruik maken van je inhaallessen.
 3. Als je je lidmaatschap tijdelijk stil legt vanwege blessures, operaties en/of zwangerschap, dan worden je inhaallessen weer ‘’geldig’’ wanneer je je lidmaatschap weer start (dit betekent dat je in voorgenoemde gevallen je inhaallessen niet kwijt bent, tenzij deze inhaallessen ouder zijn dan 1 jaar).
 4. Als je je lidmaatschap tijdelijk stil legt vanwege een andere reden dan hierboven vermeld (zie nummer 3), dan komen je inhaallessen te vervallen. Bij terugkomst wordt een her-inschrijvingstarief van € 15 berekend.
 5. Bij twijfel van de opgegeven blessure en zonder eventuele overlegging van een doktersverklaring behoudt Yoga Infinity het recht om de ‘’tijdelijke stillegging van lidmaatschap’’ te wijzigen of te weigeren.

LESSEN

 1. Op de website staat aangegeven welke lessen komen te vervallen tijdens vakanties. Alle lessen die komen te vervallen vanwege feestdagen en/of vakanties mogen worden ingehaald.
 2. Tijdens de grote vakantie is Yoga Infinity 3 weken dicht. Op de website zal worden vermeld wanneer dit precies is. Ook deze lessen mogen worden ingehaald voor of na de vakantie.
 3. Tijdens de andere schoolvakanties wordt er les gegeven als er genoeg aanmeldingen zijn. Vaak hanteert Yoga Infinity aangepaste vakantieroosters; dit wordt op tijd via de email doorgegeven.
 4. Yoga Infinity behoudt zich het recht om bij overmacht (vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden) een les te laten vervallen. Deze les mag dan op een andere dag worden ingehaald.

LIDMAATSCHAPSVORMEN / TARIEVEN

 1. Lidmaatschapsvormen die Yoga Infinity hanteert zijn:

– 1x per week;
– 1,5x per week (de ene week 1x per week, de volgende week 2x per week);
– 2x per week;
– onbeperkt;
– strippenkaart met 10 lessen (1 jaar geldig).

 1. Elke maand is het mogelijk om je lidmaatschapsvorm te wijzigen; je dient dit wel voor de 21ste van de maand aan mij door te geven, zodat ik het juiste tarief kan aanpassen voor de opvolgende maand.
 2. Yoga Infinity behoudt het recht om de tarieven voor de lidmaatschapsvormen te wijzigen. Indien een lid deze wijziging niet wens te accepteren, kan deze zijn/haar lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop het nieuwe voorwaarden van start gaan. Geef dit dan tijdig door.

AUTO PARKEREN/FIETSEN NEERZETTEN

 1. Je kunt je auto parkeren tegenover mijn studio/ofwel tegenover de Autopoetserij Jansen. Mocht hier geen plaats zijn, dan kun je je auto kwijt op het terrein naast de Autopoetserij Jansen, of bij het pleintje tegenover de restaurant ‘’De Oude Tramhalte’’.
 2. Gelieve de fietsen niet te dicht bij auto’s neerzetten. Geregeld vallen fietsen om en dit zou de auto’s kunnen beschadigen. Plaats daarom je fiets op het terrein achter het zwarte hekje aan de straatzijde.

PERSOONSGEGEVENS

– Met inschrijving worden persoonlijke gegevens gevraagd; deze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Het gevraagd e-mailadres van een nieuw lid wordt toegevoegd aan ons e-mail bestand zodat de nieuwe lid informatie kan krijgen over Yoga Infinity via e-mail.

– Bij opzegging lidmaatschap gaat de persoon akkoord dat hij/zij eventuele wijzingen en activiteiten niet meer automatisch zal ontvangen.

VOORWAARDEN BIJ YOGA INFINITY

Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Je wordt via een e-mail op de hoogte gebracht van de wijzingen. Vervolgens zullen de wijzingen zo snel mogelijk op de website worden doorgevoerd.