Algemene Voorwaarden

Voorwaarden bij Yoga Infinity:

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR DE ONLINE LESSEN

De Ashtanga/Mysore

 1. Ik geef van zondag t/m vrijdagochtend mysore lessen.
 2. Geen les op zaterdag.
 3. Geen les op volle en nieuwe maan. Dit is altijd duidelijk aangegeven in de lessenrooster (website) en stuur ik voortijdig een reminder wanneer de les komt te vervallen.
 4. Er is maar 1 tarief en je mag zelf bepalen hoe vaak je meedoet met de lessen. Je hoeft je niet aan te melden of af te melden.
 5. Van zondag t/m vrijdag krijg je een link via de email toegestuurd, daarmee kan je inloggen.
 6. De leerling mag inloggen wanneer hij/zij wilt vanaf het moment de link wordt verstuurd.
 7. Op zondag is er self-practice tussen 5u en 7.45u, van ma t/m do tussen 5u en 7.30u, en vrijdag tussen 5u en 7u. Dit houdt in dat je samen met mij de eigen practice doen. Vooral als je geen zin hebt om alleen de practice te doen.
 8. Op zondag vanaf 7.45u, van ma t/m do vanaf 7.30u, en op vrijdag vanaf 7u mag leerling beginnen met de mysoreles wanneer hij/zij wilt, als je maar klaar is om 9.30u (tijd wanneer de les eindigt).
 9. Zodra je inlogt, zal ik je groeten, misschien even een kort gesprekje (als dat mogelijk is). Daarna zal ik jouw microfoon uit doen, zodat de andere leerlingen niet de (thuis)geluiden horen van elkaar.
 10. Als je iets wilt vragen, of als de aanwijzingen niet duidelijk zijn, mag je zelf de microfoon aanzetten zijn/haar vraag stellen.

Starterspakket Ashtanga – Privélessen

 1. Bedoeld voor mensen die nog nooit of nauwelijks ashtanga hebben gedaan.
 2. Er zijn 8 online privélessen. De eerste ervan is meteen ook de gratis proefles.
 3. De lessen worden samen gepland en stap voor stap leer ik de beginnende leerling de basisprincipes.
 4. Deze 8 online privélessen moeten binnen 2 maanden worden ingepland.
 5. Als een ingeplande privéles niet vóór 24 uur wordt afgemeld bij verhindering, dan wordt deze toch meegerekend. (Dit geldt overigens voor alle ingeplande losse privélessen).
 6. Na de 8 online privélessen mag de beginnende leerling (in overleg met mij) doorstromen naar de reguliere ochtendlessen.
 7. Mocht de beginnende leerling nog niet klaar zijn voor de ochtendlessen, kan de starterspakket worden verlengd met gewenst aantal lessen, en zal de prijs hierop worden afgestemd.

Yinlessen op film

 1. Elke zaterdagavond/zondagochtend stuur ik de yinners een film (via email) met een nieuwe les.
 2. Als je na zondagavond nog geen les hebt ontvangen (via email), dan gelieve dit meteen laten weten. Dan kan ik je de film nog apart toesturen.
 3. Er mag altijd contact worden opgenomen als iets niet duidelijk is.
 4. De lessen zullen 3 weken beschikbaar staan. Daarna worden ze verwijderd.

Yinlessen LIVE op maandagavond / woensdagavond / donderdagochtend

 1. Op maandag- en woensdagavond start de yinles LIVE online om 19.30u.
 2. Op donderdagochtend start de yinles LIVE online om 9.45u
 3. Ik stuur ong. 10 minuten voor de les de link via email.
 4. Als je een les mist, mag je deze LIVE online les op een andere dag inhalen. Maar mocht dit niet uitkomen dan kan je ook een les op film toegestuurd krijgen.

Algemene lichamelijke richtlijnen

 1. Laat mij op tijd weten wanneer je klachten of blessures hebt. Ook wanneer je in een vroeg stadium bent in je zwangerschap is het belangrijk dat ik daarvan op de hoogte ben.
 2. Luister tijdens de les altijd goed naar je lichaam. Neem op tijd rust als je dit wilt. Als een houding niet prettig voelt, geef je dit zo snel mogelijk aan. Samen met jou proberen we een aangepaste houding te vinden.

AANSPRAKELIJKHEID

Het deelnemen aan de yogalessen is geheel op eigen risico. Yoga Infinity kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk blessures, ongevallen of materiele schade die al dan niet direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met deelname aan de lessen.

Eventuele richtlijnen om blessures te voorkomen en/of om te gaan tijdens de les:

– als je onder behandeling bent voor bepaalde blessures, lichamelijke klachten, of bij een beginnend zwangerschap, informeer eerst bij je arts/specialist voordat je met de lessen wilt beginnen;
– heb je blessures of lichamelijke klachten na een tijdje yoga te hebben gedaan, neem dan contact op met mij. Ik bespreek samen met jou wat we eraan kunnen doen;
– heb je een operatie gehad, ernstige ziekte of chronische klachten, overleg dan eerst met je behandelend arts of fysiotherapeut voor aanvang van de lessen;
– wees mild voor jezelf tijdens de les, luister altijd naar je lichaam;
– voer een houding niet uit wanneer je teveel pijn hebt. Zoek dan meteen contact met mij tijdens de les of na de les en ik kom dan naar je;
– je mag altijd vragen stellen tijdens de les. Als je twijfelt aan iets, wacht eerst op mij voordat je een houding uitvoert.

LIDMAATSCHAP INSCHRIJVING / MACHTIGING / BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap bij Yoga Infinity is persoonsgebonden. Het is dus niet mogelijk om met meerdere personen 1 lidmaatschap te delen.
 2. Bij inschrijving verklaart de ondertekende de algemene voorwaarden te hebben gelezen, de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Yoga Infinity om het maandelijkse lesgeld voor de yogalessen van zijn/haar bankrekening af te schrijven.
 3. Yoga Infinity hanteert geen opzegtermijn. Er is alleen 1 regel: als het lidmaatschap voor de 21ste van de maand wordt opgezegd, zal zijn/haar lidmaatschap vanaf de volgende maand kunnen worden geannuleerd. Word het lidmaatschap stopgezet na de 21ste van de maand, is het lesgeld van de volgende maand al ingediend en kan deze niet meer worden teruggevorderd.

LESSEN

 1. Op de website staat aangegeven welke lessen komen te vervallen ivm volle of nieuwe maan.
 2. In principe zal Yoga Infinity het hele jaar door de online LIVE lessen aanbieden ook tijdens de schoolvakanties/ grote vakantie, met af en toe een enkele uitzondering.
 3. Bij veel afmeldingen tijdens vakanties zal Yoga Infinity op aangepaste tijden lesgeven; dit zal op de website worden vermeld en op tijd via de email worden doorgegeven.
 4. Yoga Infinity behoudt zich het recht om bij overmacht (vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden) een les te laten vervallen.

LIDMAATSCHAPSVORMEN / TARIEVEN

 1. Bij de ashtanga /mysore lessen: 1 tarief (€ 75,- per maand) waarbij elke dag (van zondag t/m vrijdag, behalve op volle en nieuwe maan) meegedaan mag worden met de les.
 2. Voor beginnende ashtangi’s is er een starterspakket (€249,-). Deze 8 online privélessen moeten binnen 2 maanden worden afgenomen.
 3. Bij de yinyoga zijn er twee mogelijkheden: (a) les op film die wekelijks wordt toegestuurd (€15,- per maand), en (b) Woensdagavond en donderdagochtend LIVE online (€36- per maand).
 4. Lessen mogen worden gecombineerd. Bij elke combinatie krijg je een korting.
 5. Elke maand is het mogelijk om je lidmaatschapsvorm te wijzigen; je dient dit wel voor de 21ste van de maand aan mij door te geven, zodat ik het juiste tarief kan aanpassen voor de opvolgende maand. Als dit later is, wordt lesgeld gecorrigeerd op daarop volgende maand.
 6. Yoga Infinity behoudt het recht om de tarieven voor de lidmaatschapsvormen te wijzigen. Indien een lid deze wijziging niet wens te accepteren, kan deze zijn/haar lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop het nieuwe voorwaarden van start gaan. Geef dit dan tijdig door.

PERSOONSGEGEVENS

 1. Met inschrijving worden persoonlijke gegevens gevraagd; deze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Het gevraagd e-mailadres van een nieuw lid wordt toegevoegd aan ons e-mail bestand zodat de nieuwe lid informatie kan krijgen over Yoga Infinity via e-mail.
 2. Bij opzegging lidmaatschap gaat de persoon akkoord dat hij/zij eventuele wijzingen en activiteiten niet meer automatisch zal ontvangen.

VOORWAARDEN BIJ YOGA INFINITY

Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Je wordt via een e-mail op de hoogte gebracht van de wijzingen. Vervolgens zullen de wijzingen zo snel mogelijk op de website worden doorgevoerd.