Les Informatie

Bij Volle en Nieuwe maan komen de self-practice les en mysore les te vervallen. 

Alle lessen die komen te vervallen vanwege ”maan”-dagen, studiedagen en/of feestdagen mogen worden ingehaald.


DATA VOOR VOLLE & NIEUWE MAAN